Không Gian Tich Hợp

Hoàn cảnh xã hội tạo điều kiện cho xã hội thay đổi. Đó không phải là mối đe dọa, mà là cơ hội để bạn thay đổi.

PHÒNG STEM

 PHÒNG STEM
STEM là phương pháp giáo dục tiên tiến hiện nay, lấy việc thực hành làm cốt lõi, thay vì chỉ dạy trẻ lý thuyết như trước đây. Vì vậy, phòng học STEM cần được thiết kế để đáp ứng nhu cầu thí nghiệm, nghiên cứu của các bé. Vậy làm sao để thiết kế, thi công phòng học STEM theo chuẩn quốc tế?

LỨA TUỔI 3-6

LỨA TUỔI 3-6
Một môi trường thoải mái thúc đẩy việc dạy và học xuất sắc. Thiết kế của chúng tôi đẹp, linh hoạt và không chỉ hỗ trợ việc học tập mà còn thúc đẩy phúc lợi tích cực.

LỨA TUỔI 6-18

LỨA TUỔI 6-18
Các không gian đa chức năng hỗ trợ việc học tập độc lập. Những môi trường này kích thích ý thức, thử nghiệm và sáng tạo, đồng thời thúc đẩy học tập tích cực, có sự tham gia, hợp tác và năng động.

kHÔNG GIAN CHUNG

kHÔNG GIAN CHUNG
Trường học phải là một không gian mà bạn phải thoải mái. Một môi trường ấm áp và thân thiện thúc đẩy sự an toàn về tình cảm và sự phát triển cá nhân cân bằng.
 PHÒNG STEM

PHÒNG STEM

 PHÒNG STEM
LỨA TUỔI 3-6

LỨA TUỔI 3-6

LỨA TUỔI 3-6
LỨA TUỔI 6-18

LỨA TUỔI 6-18

LỨA TUỔI 6-18

kHÔNG GIAN CHUNG

kHÔNG GIAN CHUNG